Läkarnas
estetiska
skola

Utbilda dig inom botox och fillers

 

Vi har samarbete med Medical Finans med 24 mån räntefri avbetalning  på upp till 60,000 kr.

Våra utbildningar riktar sig till Läkare, tandläkare och sjuksköterska med giltig legitimation hos Socialstyrelsen.

Aktuella Kurser

2023

 

Samtliga kurser bokas fortlöpande efter intresseanmälan.

Möjlighet till att boka skräddarsydda kurser finns. 

Kontakta oss för mer information.

 

kONTAKTINFO TILL dr. Maryam

via telefon: 0707852050

eller maila:

maryam@no8.nu

iNFO@lakarnasestetiskaskola.se

 

 

 

 

Med möjlighet till räntefri avbetalning via Medical Finans. 

Kontakta oss för bokning

Anmälan & Datum

våra Utbildningar inom botox och fillers

 

Botox och filler kombo baskurs

Därför har vi startat Läkarnas Estetiska Skola

 

Krav att vara legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska för att utföra Botox och Fillers 

Från och med sommar 2021 är det ett krav på att man måste ha medicinsk utbildning för att få utföra skönhetsingrepp som Botox och Fillers. Det innebär att alla som utför ingreppen enligt lag måste vara legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Vi tycker att det är en mycket viktig och nödvändig utveckling, mot bakgrund av den oreglerade situation som råder i nuläget. Det gläder oss att patienterna skyddas och att man värnar om allas hälsa, oavsett vilken typ av behandling de väljer.  

 

Förstklassiga och professesionella utbildningar inom botox och fillers

Den första akademin i Sverige som endast riktar sig till läkare, tandläkare och sjuksköterskor med giltig legitimation från socialstyrelsen.  Vi håller förstklassiga kurser och workshops inom medicinsk estetik och har våra kurslokaler på Narvavägen 8, Östermalm.

Läkarnas Estetiska Skola startades av Dr. Maryam Nirvani, legitimerad specialistläkare inom Invärtesmedicin. Som huvudansvarig ser hon över kursernas innehåll samt godkännande av deltagarna i samband med certifiering efter avslutad kurs. Läs mer om utbildning botox eller utbildning fillers på vår kurssida.

Dr. Maryam Nirvani - Expert inom estetiska injektionsbehandlingar

 

Dr. Nirvani tog läkarexamen år 2006. Efter avslutad allmäntjänstgöring började hon specialisering på Karolinska Sjukhuset i Solna, där hon har jobbat med akut sjuka patienter drygt ett årtionde.
Hon har vid sidan av sitt arbete på sjukhuset ägnat sig åt sitt specialintresse, medicinsk estetik, sedan 2008. Några exempel på hennes expertisområden förutom kosmetiska injektionsbehandlingar med toxin och fillers  är, kärlsklerosering, borttagning av hudförändringar med diatermi och laser samt icke-kirurgiskt ansiktslyft.
Dr. Nirvani är en av Sveriges ledande injektionsbehandlare och tar frekvent emot patienter som är i behov av korrigering, efter felbehandling hos andra utövare. 
 
Den gedigna medicinska kompetensen i kombination med mångårig erfarenhet har gjort att hon kan undervisa säker kunskap både på basal och avancerad nivå och hjälpa alla behandlare i deras utveckling. 
 
Dr. Nirvani kommer att fortsätta att ta emot egna kunder i mån av tid. 
 
För att boka din plats på nästa kurstillfälle kan du kontakta oss via mail eller telefon.
Välkommen!

Kontakta oss