Kalender kurser & workshops

Läkarnas estetiska skola

                                                                                          För dig som är läkare, tandläkare eller sjuksköterska med giltig legitimation 

kurser bokas efter överenskommelse.

                            Kontakta Dr Maryam via telefon eller mail för bokning. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                            

                                

 

                     

                                            

                                                        

                                                 

                                                 

Anmälan

Läkarnas estetiska skola

Narvavägen 8
11147 Stockholm

0707852050
admin@lakarnasestetiskaskola.se


 Workshop VT 2023 

 

Workshop PRP
 
Workshop Profhilo

Workshop Microbotox

Workshop Hyalase

Workshops tar 2 timmar i anspråk och bokas löpande efter överenskommelse.